showcase-2022

Fabrika cevastih

radijatora

Radijator

NK TERM 22

Ovaj radijator izrađen je od čeličnih šavnih cevi (Č 0146), od materijala DC01 u standardu EN 10305-3, EN 10305-5, od „D“ profila dimenzija 30×40 mm, a rebra su od okruglih cevi prečnika Ø22 mm. Kao grejni fluid koristi se topla voda, dok se predaja toplote vrši konvekcijom i zračenjem. Radijator poseduje 4 priključka dimenzije 1/2″.

 

 

  • Maksimalni pritisak pri ispitivanju je 10,14 bara (0,10 Mpa), a radni pritisak je 6 bara. Tehničke karakteristike (visina, širina, raspon priključaka, težina, zapremina, toplotna moć – EURO NORMA 442 i dimenzije priključaka) prikazane su u tabeli.

Predlažemo da pogledate

ostale proizvode

Prateći program

Fabrika cevastih radijatora       Nosač ekspanzione posude Nosač za posude NEŠA KOMERC može biti iskorišćen za montažu posude na zid ili na neku

Sa grejačem

U ponudi imamo i sušače sa mogućnošću ugradnje električnog grejača, punjeni destilovanom vodom i termofluidom. Jačina grejača zavisi od dimenzije i jačine sušača. Brza i

Srednji priključak

Srednji priključak na cevastom radijatoru služi za povezivanje na cevi iz poda, iz zida, a i za kombinaciju grejanja radijatorima i podnog grejanja.

NK STANDARD

Radijator „NK STANDARD“ je cevasti radijator koji svojim oblikom i dizajnom zauzima vrlo malo prostora, čija je osnovna namena zagrevanje vazduha u kupatilima, ali je