social-cover

Fabrika cevastih radijatora

Toplotne pumpe

people18-45616-01-1808671-format-flex-height

Toplotne pumpe

Toplotne pumpe namenjene su zagrevanju/hlađenju stambenih i drugih objekata. Inovativne toplotne pumpe sadrže DC inverter tehnologiju koja omogućava značajnu uštedu električne energije.

Čitav sistem grejanja je optimizovan da radi u kombinaciji sa praktičnim rešenjem sistema grejanja. Otuda, moguće je razlikovati pumpe koje rade po sistemu vazduh-voda, voda-voda, zemlja voda.

  • Vaillant
  • Bosch
  • Ferroli

TOPLOTNE PUMPE FERROLI

Toplotne pumpe pretvaraju toplotnu energiju iz okoline u toplotu, umesto sagorevanja gasa ili ulja. Izvori toplote mogu biti vazduh, tlo i voda. Solarna termija je savršeno prikladna za zagrevanje pitke vode i kao podrška grejanju – idealna obnovljiva dopuna kako za toplotne pumpe, tako i za kondenzacione sisteme.

Sastoji od spoljne jedinice koja sadrži najvažnije elemente rashladnog kruga, od kompresora do izmenjivača toplote sa vazdušne strane, koji se povezuje sa cevima rashladnog sredstva do unutrašnje jedinice. Unutrašnja jedinica, s druge strane, sadrži glavne komponente vodenog kruga generatora toplote, sa predinstaliranim komponentama, kao što su visokoefikasna cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda, kako bi se omogućila sigurna, brza i praktična instalacija.

Naši partneri