Nesa_Komerc_2024

Fabrika cevastih radijatora

Proizvodnja

Poizvodnja

Radijatora

Od 2001. godine preduzeće proizvodi cevaste radijatore tipa STANDARD, LUX i ELEGANT zaštićene patentom MP 2019/0033. Ovi radijatori proizvode se od čeličnih, okruglih i profilnih cevi kvaliteta Č-0146. Cevasti radijatori snage od 500 do 2000 W imaju radni pritisak od 6 bar-a. U radijatore su ugrađena 4 priključka od 1/2 cola, od kojih dva služe na za priključenje na sistem grejanja, a u gornja dva priključka ugrađeni su ventili za ispuštanje vazduha iz radijatora. Vrlo lako se montiraju na zid sa ugradnom dubinom od 65mm do 110mm, za šta su zaslužna 4 plastična, lepo dizajnirana nosača.

Namenska

Izrada

Po želji kupaca radijatore izrađujemo u različitim dimenzijama i bojama. Mogu se poručiti sa dodatnim elektro-grejačem.

Vrhunski kvalitet – stručni kadar

SERTIFIKOVANI PROIZVODI

Naši

sERTIFIKATI

Preduzeće poseduje za sve modele cevastih radijatora atest mašinskog fakulteta iz Niša, kao i atest Tehničkog Univerziteta u Bukureštu (Rumunija). Neša Komerc poseduje i sertifikat SRPS ISO 9001:2015 kao i SR EN 442-3:2014, koji su u skladu sa zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom.