showcase-2022

Fabrika cevastih radijatora

Prateći program

Nosač ekspanzione posude

Nosač za posude NEŠA KOMERC može biti iskorišćen za montažu posude na zid ili na neku drugu vertikalnu površinu.

Navoj 3/8,dimenzije 80×155

KUD konzola

Metalna konzola koja se montira direktno u zid.

Za razliku od RKP konzole, KUD je dosta gabaritno duža i uglavnom se ugrađuje u zidove sa gipsanom pločom i koristi se kod radijatora većih težina (liveni radijatori).

RKP konzola

Plastično-metalna konzola koja se montira direktno na zid. RKP konzola je gabaritno kraća i uglavnom se ugrađuje u punu ciglu i radijatore malih težina (aluminijumski radijatori).

NUT konzola

NUT nosač ili žabica se koriti za montažu livenih (tučanih) radijatora i postavlja se na KUD konzolu.

PUT-P konzola

Put P je odstojnik livenog radijatora, montira se u donjoj zoni radijatora i time se šteluje udaljenost od zida. Odstojnik radijatora Put P je napravljen od metala i ima plasticni gužvajući tipl.

PVC DVODELNE ŠELNE

PVC šelna predstavlja dvoredni ili jednoredni nosač bakarnih cevi kod instalacija centralnog grejanja.

DRŽAČ

Za cevaste radijatore.