social-cover

Fabrika cevastih

radijatora

Radijator

NK LUX

Radijator NK LUX je cevasti radijator koji svojim oblikom i dizajnom zauzima vrlo malo prostora, čija je osnovna namena zagrevanje vazduha u kupatilima, ali je moguća primena i u drugim prostorijama (radne, dnevne, dečije sobe, kuhinje, ali i poslovne prostorije).

Ovaj radijator izrađen je od čeličnih šavnih cevi (Č 0146), od materijala DC01, u standardu EN 10305-3,

  • Tehničke karakteristike (visina, širina, raspon priključaka, težina, zapremina, toplotna moć – EURO NORMA 442 i dimenzije priključaka) prikazane su u tabeli.

  • Radijator poseduje 4 priključka dimenzije 1/2″. Maksimalni pritisak pri ispitivanju je 10,14 bara (0,10 Mpa), a radni pritisak je 6 bara.

  • EN 10305-5, trapezastog je profila dimenzije 50x35x25 mm, a rebra su od okruglih cevi prečnika Ø25 mm, sa radijusom krivine r 1475 mm. Kao grejni fluid koristi se topla voda, dok se predaja toplote vrši konvekcijom i zračenjem.

Predlažemo da pogledate

ostale proizvode

Prateći program

Fabrika cevastih radijatora Previous Next Nosač ekspanzione posude Nosač za posude NEŠA KOMERC može biti iskorišćen za montažu posude na zid ili na neku drugu

Sa grejačem

U ponudi imamo i sušače sa mogućnošću ugradnje električnog grejača, punjeni destilovanom vodom i termofluidom. Jačina grejača zavisi od dimenzije i jačine sušača. Brza i

Srednji priključak

Srednji priključak na cevastom radijatoru služi za povezivanje na cevi iz poda, iz zida, a i za kombinaciju grejanja radijatorima i podnog grejanja.

NK STANDARD

Radijator „NK STANDARD“ je cevasti radijator koji svojim oblikom i dizajnom zauzima vrlo malo prostora, čija je osnovna namena zagrevanje vazduha u kupatilima, ali je