NK LUX RADIJATOR

Radijator NK LUX je cevasti radijator koji svojim oblikom i dizajnom zauzima vrlo malo prostora, čija je osnovna namena zagrevanje vazduha u kupatilima, ali je moguća primena i u drugim prostorijama (radne, dnevne, dečije sobe, kuhinje, ali i poslovne prostorije).

Ovaj radijator izrađen je od čeličnih šavnih cevi (Č 0146), od materijala DC01, u standardu EN 10305-3,

EN 10305-5, trapezastog je profila dimenzije 50x35x25 mm, a rebra su od okruglih cevi prečnika Ø25 mm, sa radijusom krivine r 1475 mm. Kao grejni fluid koristi se topla voda, dok se predaja toplote vrši konvekcijom i zračenjem.


Radijator poseduje 4 priključka dimenzije 1/2". Maksimalni pritisak pri ispitivanju je 10,14 bara (0,10 Mpa), a radni pritisak je 6 bara.


Tehničke karakteristike (visina, širina, raspon priključaka, težina, zapremina, toplotna moć – EURO NORMA 442 i dimenzije priključaka) prikazane su u tabeli.

Montaža radijatora je izuzetno jednostavna i laka, ugradna dubina prilikom montaže od 65 mm – 110 mm, a uputstvo o montaži, sa garantnim listom i kompletom za montažu, koga čine 3 ili 4 nosača za montažu zavisno od veličine radijatora sa pripadajućim vijcima i tiplovima, odzračna slavina 1/2", niklovan čep 1/2", nalaze su u pakovanju, kao i zaštitne plastične kape.

Top